The New Legends of Monkey  Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Fantasy

Countries: New Zealand, Australia

Time: min

Updated: 15 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
15 days ago
Framerate
Files
10
File Size
80.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The.New.Legends.of.Monkey.S01E01-E10.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES

Create By
haquoctong
Comment
Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download all Season 1 Raw |Mega.cz (Folder): http://vivads.net/Kdtq |GoogleDrive (Folder): http://vivads.net/an0A6 |Fshare (Folder): http://vivads.net/DeLnlZ

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E01-E10.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 10 80.2KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download all Season 1 Raw |Mega.cz (Folder): http://vivads.net/Kdtq |GoogleDrive (Folder): http://vivads.net/an0A6 |Fshare (Folder): http://vivads.net/DeLnlZ
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E10.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 6.3KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 10 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/578A2Odp |GoogleDrive: http://vivads.net/8fwiy |Fshare: http://vivads.net/lBMYxgAi
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E09.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 8.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 09 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/zH13Y |GoogleDrive: http://vivads.net/I2ZMF |Fshare: http://vivads.net/N1VQ
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E08.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 9.6KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 08 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/WmvnWRN |Fshare: http://vivads.net/igmjC
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E07.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 7.8KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 07 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/avfophrd |GoogleDrive: http://vivads.net/RSiwgXEl |Fshare: http://vivads.net/v7WPU
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E06.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 7.8KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 06 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/mP0Jtzl |GoogleDrive: http://vivads.net/tD3ZHY |Fshare: http://vivads.net/w15DVxk
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E05.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 7.6KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 05 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/wA0190Z |GoogleDrive: http://vivads.net/e82ZZm |Fshare: http://vivads.net/lWk9b
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E04.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 10.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 04 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/bGFa |GoogleDrive: http://vivads.net/Cisav |Fshare: http://vivads.net/n1SurbTH
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E03.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 8.2KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 03 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/dEDA |GoogleDrive: http://vivads.net/3f30L |Fshare: http://vivads.net/NkF5UMP
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E02.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 8.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 02 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/dEDA |GoogleDrive: http://vivads.net/3f30L |Fshare: http://vivads.net/NkF5UMP
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E01.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 15 days ago 1 6.9KB Link download Ep 01 Raw: http://vivads.net/6jZnP6

Subtitle Preview

1
00:00:03,520 --> 00:00:09,095
Đã từ rất lâu, trước khi tôi được sinh ra,
Thần tiên cai quản tam giới.


2
00:00:09,440 --> 00:00:12,479
Yêu quái bị giữ ở vịnh.

3
00:00:12,480 --> 00:00:14,000
Thái bình muôn nơi .

4
00:00:15,800 --> 00:00:18,200
Và rồi Hầu Vương được sinh ra.

5
Loading...